Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem strony euroautoclub.eu są przetwarzane przez stowarzyszenie Euro Auto Club e.V. z siedzibą w Neubrandenburgu przy ul. Demminer Str 63, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień
2. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszej, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
3. informujemy, że dane klienta przekazywane do podmiotów trzecich (Przelewy24, DHL) są przetwarzane i chronione zgodnie z polityką prywatności tych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną.
Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta mogą być zmienione lub usunięte po zwróceniu się do nas z takim żądaniem poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: office@tranzytowe.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Euro Auto Club.

II. Zasady bezpieczeństwa

Euro Auto Club e.V. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  –  poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  –  uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  –  adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  –  dokładne i aktualne,
  –  nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  –  przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  –  bezpiecznie przechowywane,
  –  nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:
1. ustanowieniu trudnego, alfanumerycznego  hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
2. wylogowaniu się ze strony euroautoclub.eu po zakończonej sesji (zakończonych operacjach, dodawaniu wiadomości itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony euroautoclub.eu. Wylogowanie ze strony euroautoclub.eu nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
5. korzystaniu ze strony euroautoclub.eu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
6. jeśli jednak korzystasz ze strony euroautoclub.eu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie


Podczas korzystania przez Ciebie ze strony euroautoclub.eu na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony euroautoclub.eu tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie treści strony do Twoich potrzeb . Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych euroautoclub.eu co umożliwia nam rozwijanie oferty zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony euroautoclub.eu korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze strony euroautoclub.eu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

  a) Pliki niezbędne do działania panelu klienta – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony euroautoclub.eu po zalogowaniu się do panelu klienta. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z panelu klienta jest niemożliwe;
  b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji i płatności dokonywanych w panelu klienta euroautoclub.eu. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;
  c) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony euroautoclub.eu;
   d) Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez stronę euroautoclub.eu lub przez współpracujące podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
  e) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz.
 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?


Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do panelu klienta.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej


Data ostatniej aktualizacji Polityki 19 maja 2020